Zlučovanie buniek v tabuľke

 

HTML -> Ukážkové kódy v HTML -> Zlučovanie buniek v tabuľke

Túto funkciu často využívame i v bežnom Worde. Tu však potrebujeme mať pomerne dobrú predstavivosť, alebo si tabuľku najprv nakresliť - aby sme vedeli, konkrétne ktoré bunky sa majú zlúčiť. Samotné zlúčenie už je veľmi jednoduché. Použijeme ďalšie dva parametre tagov <TH> a <TD>. Ide o parametre ROWSPAN (zlučuje bunky ležiace pod sebou) a COLSPAN (zlučuje bunky ležiace vedľa seba). Hodnotu týchto parametrov predstavuje počet spájaných buniek.
Príklad: Kratučká tabuľka, kde použijeme v 1. riadku v 1. bunke ROWSPAN (bledomodrá) a 2. & 3. bunku zlúčime cez COLSPAN (zelená).

<TABLE ALIGN=CENTER BORDER=2 BORDERCOLOR=MAROON CELLPADDING=3 CELLSPACING=2 COLS=3 BGCOLOR=SILVER>

<TR ALIGN=CENTER><TH ROWSPAN=2 BGCOLOR=AQUA>Školský rok<TH COLSPAN=2 BGCOLOR=LIME>Priemerná známka
<TR ALIGN=CENTER><TD>Prvý polrok<TD>Druhý polrok
<TR ALIGN=CENTER><TD>2004/2005<TD>2,27<TD> 2,12
<TR ALIGN=CENTER><TD>2005/2006<TD>2,34<TD> 2,55
<TR ALIGN=CENTER><TD>2006/2007<TD>2,42<TD> 2,43

</TABLE>vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Detské oblečenie
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294