AVG

 

SQL -> Funkcie -> SQL funkcie na výpočet súhrnných hodnôt -> AVG

Popis


Príkaz SQL vracia aritmetický priemer z množiny hodnôt. Z matematického hľadiska je to súčet hodnôt vydelený ich počtom. Do počtu sa nezahrňujú hodnoty NULL.

Príklady


Zo vzorovej tabuľky tovar chceme zistiť priemernú cenu:
SELECT AVG(cena) FROM tovar;
     -> dostaneme hodnotu: 1075

SELECT SUM(cena)/COUNT(cena) FROM tovar;
     -> dostaneme hodnotu: 1075

Obidva príklady vrátia vždy to isté.

Pozri aj


sum, min, max, countvytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294