BETWEEN

 

Syntax


... x BETWEEN x1 AND x2;

Popis


Príkaz jazyka SQL
Porovnávací operátor podmieňuje výber pre také x, ktoré sa nachádza medzi hodnotami x1x2 (vrátane týchto hodnôt).

Príklad


takto vypíšeme informácie o knihách z knižnice, ktoré vyšli medzi rokmi 2000 a 2021 (vrátane):
SELECT * FROM kniznica WHERE rok BETWEEN 2000 AND 2021;


ak by sme chceli vypísať všetky knihy okrem kníh, ktoré vyšli medzi rokmi 2000 a 2021 (vrátane):
SELECT * FROM kniznica WHERE rok NOT BETWEEN 2000 AND 2021;


Pozri aj


IN, LIKE, IS NULLvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294