case

ďalšie názvy článku: SQL - case, if sql, sql if  

SQL -> Ukážkové skripty v SQL -> case

Popis


Príkaz SQL.
Nie vždy sa vo výpise hodia údaje práve v takom tvare, ako v databázovej tabulke. Niekedy potrebujeme zverejniť hodnoty len v intervaloch, inokedy potrebujeme priradiť niektorým hodnotám iný význam a podobne. Nato slúži práve príkaz case.

Ukážka


Zo vzorovej tabuľky Tovar chceme vybrať stĺpce Nazov a Cena.

SELECT Nazov,
           case WHEN Cena<=1000 THEN 'Lacná'
                WHEN Cena>1000 and Cena<=3000 THEN 'Stredná'
                WHEN Cena>3000 and Cena<=8000 THEN 'Drahá'
                else 'Extrémne drahá' END AS Kategoria
FROM Tovar;


Na niektorých databázach sa miesto AS používa znak '=', teda inde by mohol rovnaký príkaz vypadať takto:

SELECT Nazov, 'Kategoria' =
           case WHEN Cena<=1000 THEN 'Lacná'
                WHEN Cena>1000 and Cena<=3000 THEN 'Stredná'
                WHEN Cena>3000 and Cena<=8000 THEN 'Drahá'
                else 'Extrémne drahá' END
FROM Tovar;


Dostaneme:

Nazov
Kategoria
Kuchynský stôl
Stredná
Stolička
Lacná
Stolička
Lacná
Stolička
LacnáOdkazy


  • Niektoré databázy používajú miesto tohoto príkazu príkaz DECODE
  • Ak hľadáte podobný príkaz pre jazyk PHP, pozrite SWITCHvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294