CHAR

 

SQL -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s reťazcami -> CHAR

Syntax


CHAR(cislo1,cislo2,cislo3,...)

Popis


Príkaz jazyka SQL
Táto funkcia vytvorí z daných ASCII kódov príslušné znaky. Výstupom je reťazec týchto znakov. NULL hodnoty ukončujú preklad. Neceločíselné hodnoty sú zaokrúhľované na celá čísla.

Príklad


select CHAR(109,97,106,107,108,"115");
  -> majkls

select CHAR(109,97,106,NULL,107,108,"115");
  -> maj

select CHAR(109,97,106.7,107,108,"115");
  -> makkls

select CHAR(109,97,106.4,107,108,"115");
  -> majkls


Rozdiel medzi databázami


Na niektorých databázach nemusia fungovať viaceré parametre funkcie, teda funkcia môže mať len jeden parameter.
Na niektorých databázach sa môže miesto tejto funkcie používať funkcia CHR.vytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294