DISTINCT

 

Popis


Príkaz jazyka SQL
Ve vráceném výsledku budou vynechána data obsahující ve vybraných polích shodné hodnoty. Ve výsledku dotazu budou vráceny pouze záznamy s jedinečnými hodnotami ve všech polích určených v příkazu SELECT. Několik zaměstnanců z tabulky Zaměstnanci může mít například shodné příjmení. Pokud dva záznamy obsahují v poli Příjmení hodnotu Novák, následující příkaz SQL vrátí pouze jeden z těchto záznamů:
SELECT DISTINCT LastName
FROM Employees;

Pokud predikát DISTINCT nepoužijete, budou vráceny oba záznamy s hodnotou Novák.

Pokud klauzule SELECT obsahuje více než jedno pole, budou do výsledků zahrnuty pouze záznamy s jedinečnou kombinací hodnot všech polí.

Výstup dotazu, ve kterém je použit predikát DISTINCT, není možné aktualizovat a neprojeví se v něm pozdější změny provedené jinými uživateli.

Pozri aj


ALL, DISTINCTROW, TOPvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294