get_browser

 

]Podporované v PHP 4, PHP 5 

Syntax


mixed get_browser ( [string $user_agent [, bool $return_array] ] )

Popis


Príkaz jazyka PHP
get_browser — Určuje schopnosti uživatelova browseru.

get_browser() se pokusí určit schopnosti uživatelova browseru. Toho je dosaženo vyhledáním informací o browseru v souboru browscap.ini. Standardne se použije $HTTP_USER_AGENT; nicméně, můžete to změnit (tj. vyhledat informace o jiném browseru) předáním volitelného argumentu user_agent.

Informace se vracejí jako objekt, který obsahuje různé datové elementy, které reprezentují například hlavní a vedlejší číslo verze a ID řetězec; TRUE/false hodnoty vlastností jako podpora rámců, JavaScript a cookies, atd.

Jakkoli browscap.ini obsahuje informace o mnoha browserech, aktuálnost databáze závisí na uživatelských updatech. Formát souboru je poměrně snadno pochopitelný.

Príklad


Následující příklad ukazuje, jak by se daly vypsat všechny informace získané o uživatelově browseru.

<?php
function list_array ($array) {
    while (list ($key, $value) = each ($array)) {
    $str .= "<b>$key:</b> $value<br>\n";
    }
    return $str;
}
echo "$HTTP_USER_AGENT<hr>\n";
$browser = get_browser();
echo list_array ((array) $browser);
?>


Výstup z výše uvedeného skriptu by vypadal asi takto:
Mozilla/4.5 [en] (X11; U; Linux 2.2.9 i586)<hr>
<b>browser_name_pattern:</b> Mozilla/4\.5.*<br>
<b>parent:</b> Netscape 4.0<br>
<b>platform:</b> Unknown<br>
<b>majorver:</b> 4<br>
<b>minorver:</b> 5<br>
<b>browser:</b> Netscape<br>
<b>version:</b> 4<br>
<b>frames:</b> 1<br>
<b>tables:</b> 1<br>
<b>cookies:</b> 1<br>
<b>backgroundsounds:</b> <br>
<b>vbscript:</b> <br>
<b>javascript:</b> 1<br>
<b>javaapplets:</b> 1<br>
<b>activexcontrols:</b> <br>
<b>beta:</b> <br>
<b>crawler:</b> <br>
<b>authenticodeupdate:</b> <br>
<b>msn:</b> <br>


]vytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294