header

 

PHP -> Funkcie -> HTTP funkcie PHP -> header

Syntax


int header ( string string )

Popis


Príkaz jazyka PHP
Funkce header() se používá na začátku HTML souboru k odeslání HTTP hlaviček. Poznámka: Pamatujte, že funkce header() musí být volána dříve než se odešle jakýkoliv normální výstup, ať už normálními HTML tagy, nebo z PHP. Velmi obvyklou chybou je načítat kód pomocí include nebo auto_prepend a mít v tomto kódu prázdné řádky, které způsobí odeslání výstupu před voláním funkce header().

Existují dva zvláštní případy volání funkce header(). Prvním je hlavička "Location". Ta nejenže odešle hlavičku browseru, ale navíc i vrátí Apachi stavový kód REDIRECT. Z pohledu autora skriptu by to nemělo být důležité, ale je to důležité pro lidi, kteří rozumí vnitřnostem Apache.

header ("Location: http://www.kasman.sk"); /* Přesměrujeme browser na web site kasman.sk */
exit;                /* Pojistíme si, že se další kód nevykoná po přesměrování. */


Druhým zvláštním případem jsou všechny hlavičky začínající řetězcem "HTTP/" (velikost písmen nehraje roli). Například, pokud direktiva ErrorDocument 404 vašeho Apache ukazuje na PHP skript, nebylo by od věci, kdyby skutečně generoval 404. První věcí, kterou byste v tomto skriptu měli udělat tudíz bude:

header ("HTTP/1.0 404 Not Found");


PHP skripty často generují dynamické HTML, které nesmí být cachováno uživatelským browserem, ani žýdnými proxynami mezi serverem a uživatelským browserem. Mnoho proxyn a klientů se dá donutit k vypnutí cachování s pomocí

header ("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");    // datum v minulosti
header ("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT");
                                                     // vždy upraven
header ("Cache-Control: no-cache, must-revalidate")// HTTP/1.1
header ("Pragma: no-cache");                          // HTTP/1.0


Pozri aj


headers_sentvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294