htmlspecialchars

 

Syntax


string htmlspecialchars ( string string [, int quote_style [, string charset] ] )

Popis


Príkaz jazyka PHP
htmlspecialchars -- Převést zvláštní znaky na HTML entity

Některé znaky mají v HTML zvláštní význam, a pokud si mají zachovat běžný význam, měly by být reprezentovány HTML entitami. Tato funkce vrací řetězec, ve kterém došlo k některým z těchto konverzí; provádějí se ty překlady, které jsou v každodenním programování pro web nejužitečnější. Pokud požadujete překlad všech znakových entit HTML, použijte htmlentities().

Tato funkce je užitečná, pokud se chcete chránit před případným výskytem HTML v textu dodaném uživateli, například u aplikací typu kniha hostů nebo diskusní skupina. Volitelný druhý argument, quote_style, určuje, co se má stát s jednoduchými a dvojitými uvozovkami. Defaultní mód, ENT_COMPAT, je zpětně kompatibilní mód, konvertuje pouze dvojité uvozovky a jednoduché uvozovky ponechává nepřeložené. Pokud zadáte ENT_QUOTES, přeloží se jednoduché i dvojité uvozovky, a pokud zadáte ENT_NOQUOTES, oba druhy zůstanou bez překladu.

Dochází k těmto překladům:
  • & (ampersand) se stává '&'
  • " (dvojitá uvozovka) se stává '"' when ENT_NOQUOTES is not set.
  • ' (jednoduchá uvozovka) se stává ''' only when ENT_QUOTES is set.
  • < (menší než) se stává '&lt;'
  • > (větší než) se stává '&gt;'


Poznámka: tato funkce provádí pouze výše uvedené překlady. Kompletní překlad entit viz htmlentities(). Volitelný druhý argument byl přidán v PHP 3.0.17 a PHP 4.0.3.

Třetí parametr charset definuje kódovou stránku použitou pro převod. Výchozí kódová stránka je ISO-8859-1 . Třetí parametr je k dispozici od PHP 4.1.0.

Príklad


<?php
$new = htmlspecialchars("<a href='test'>Test</a>", ENT_QUOTES);
echo $new; // &lt;a href='test'&gt;Test&lt;/a&gt;
?>


Pozri aj


get_html_translation_table, strip_tags, htmlentitiesnl2br.vytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294