if

 

Syntax pre C, PHP, Javascript


if (podmienka) akcia;

alebo
if (podmienka) {akcia1; akcia2;}


Syntax pre Pascal, Delphi


if podmienka then akcia;

alebo
if podmienka then begin akcia1; akcia2; end;


Popis


Výraz if má v rôznych jazykoch rôznu syntax, no v podstate všade znamená jedno: "ak je splnená podmienka, tak vykonaj príkaz(y)".

Podmienka musí mať vždy boolean hodnotu TRUE (pravda) alebo FALSE (nepravda). Napríklad podmienka 2>3 vráti FALSE, pretože 2 nie je väčšie ako 3 a akcia sa teda nevykoná. Podmienku môžeme aj kombinovať s viacerých podmienok pomocou operatórov pre typ boolean (or, and, not, ...).

Výraz if môže byť rozšírený aj o výraz elseelseif.vytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294