Vnorené podmienky výberu

ďalšie názvy článku: SOME, ANY, IN, ALL  

Vnorené dotazy využijeme tam, kde potrebujeme získať nejaké informácie na základe iných údajov uložených v databáze.

Príklady


Zobraziť knihy, ktorých dátum vydania bol v rokoch 1997, 1999 alebo 2021:
SELECT nazov FROM kniha WHERE rok_vydania IN (1997, 1999, 2021)
poznámka:
IN - je prvkom množiny (rovnocenné s "= ANY")
NOT IN - nie je prvkom množiny (rovnocenné s "!=ALL")

Zobraziť takých zamestnancov, ktorí sú zároveň aj vedúcimi; teda sa vyskytuje ich meno aspoň raz v tabuľke veduci:
SELECT meno "zamestanec i veduci", plat FROM zamestnanci WHERE meno = ANY (SELECT meno FROM veduci);
pozn. ANY a SOME znamenajú presne to isté a môžeme v tomto príklade kľudne miesto ANY napísať SOME

Vypíš všetkých zamestnancov, ktorý majú väčší plat ako ktorýkoľvek Peter
SELECT meno AS "plat > ako Petrovia", plat FROM zamestnanci WHERE plat > ALL (SELECT plat FROM zamestnanci WHERE meno LIKE 'Peter%');


Pozri aj


UNION, BETWEENvytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294