Hľadať
   

Hľadaný výraz: HTML

 • HTML
  Hypertextový značkový jazyk ('''H'''yper'''T'''ext '''M'''
 • HTML - array
  =*Syntax*= [code]<ARRAY coldef="definice_sloupců" labels ldelim="levá_závorka" rdelim="pravá_závorka" align=[to
 • htmlspecialchars
  =*Syntax*= string htmlspecialchars ( string string [, int quote_style [, string
 • htmlentities
  [[PHP]] -> [[Zoznam PHP funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> [[Funkcie pre prácu s reťazcami PHP]] -> htmlentities
 • html_entity_decode
  [[PHP]] -> [[Zoznam PHP funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> [[Funkcie pre prácu s reťazcami PHP]] -> html_entity_decode
 • get_html_translation_table
  [[PHP]] -> [[Zoznam PHP funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> [[Funkcie pre prácu s reťazcami PHP]] -> get_html_translation_table
 • tag html
  =*Popis*= Párová značka [[HTML]] ohraničuje dokument. Celý obsah musí byť vo vnútri. Jedná sa o nepovinnú značku, väčšina prehliadačov
 • HTML
  Hypertextový značkový jazyk ('''H'''yper'''T'''ext '''M'''
 • HTML - select
  =*Syntax*= [code]<select name="jméno_pole" size=počet_zobrazených multiple src="url_grafiky" width=šířka_grafiky height=
 • Zoznam HTML značiek
  [[Zoznam HTML značiek v kategóriach][Prepnúť na zoznam HTML značiek v kategóriach]]
 • Zoznam HTML značiek v kategóriach
  [[Zoznam HTML značiek][Prepnúť na zoznam HTML značiek abecedne]]
 • Komentáre v HTML
  =*Syntax*= <!-- kome
 • Štruktúra HTML dokumentu
  [code]<[[!DOCTYPE]] HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
 • Ukážkové kódy v HTML
  [[HTML]] -> Ukážkové kódy v HTML
 • HTML - left
  =*Syntax*= symbol<LEFT> ...výraz... <RIG
 • Umiestnenie programu JavaScriptu do tela HTML dokumentu
  JavaScriptový program je obvykle umístěn do těla stránky mezi značky <SCRIPT> a </SCRIPT> nebo jako posloupnost příkazů JavaScrip
 • Odoslanie e-mailu v HTML formáte
  [[PHP]] -> [[Ukážkové kódy v PHP]] -> Odoslanie e-mailu v HTML formáte
 • innerHTML
  =*Syntax*= [[HTMLElement Object][objekt
 • HTML - Style
  STYLE je párová značka jazyka [[HTML]] slúžiaca na definíciu štýlu zobrazenia.
 • HTML - TITLE
  =*Syntax*= <TITLE> ...text titulku... &l
 • HTML - LANG
  =*Popis*= Párová značka [[HTML]] definujúca jazykov
 • HTML - link
  =*Syntax*= [code]<LINK name="meno" href="url" type="MIME specifikace (např. 'text/css')" media=[all|scree
 • HTML - key
  =*Popis*= Príkaz jazy
 • HTML - MATH
  =*Syntax*= <MATH class=re
 • HTML - dir
  =*Syntax*= <DIR align=[center | left | right | justify] compact> ...položky_seznamu...
 • HTMLElement Object
  [[JavaScript]] -> [[Zoznam objektov v JavaScripte][Objekty]] -> HTMLElement Object
 • HTMLElement style
  [[JavaScript]] -> [[Zoznam objektov v JavaScripte][Objekty]] -> [[HTMLElement Object]] -> HTMLElement style
 • navigácia stránky
  [table]
 • Programovanie
  Príručky k programovacím jazykom
 • Vyhľadávacie servery
  [[]]

30 nájdených výsledkov

Hľadať znovu výraz HTML na tejto stránke pomocou vyhľadávača Google.

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294