Hľadať
   

Hľadaný výraz: URL

 • URL
  URL je zkratka anglického výrazu '''U'''niform '''R'''esource '''L'&
 • urlencode
  [[PHP]] -> [[Zoznam PHP funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> [[URL funkcie PHP]] -> urlencode
 • urldecode
  [[PHP]] -> [[Zoznam PHP funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> [[URL funkcie PHP]] -> urldecode
 • rawurlencode
  [[PHP]] -> [[Zoznam PHP funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> [[URL funkcie PHP]] -> rawurlencode
 • rawurldecode
  [[PHP]] -> [[Zoznam PHP funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> [[URL funkcie PHP]] -> rawurldecode
 • parse_url
  [[PHP]] -> [[Zoznam PHP funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> [[URL funkcie PHP]] -> parse_url
 • URL funkcie PHP
  [[PHP]] -> [[Zoznam PHP funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> URL funkcie PHP
 • Document.URL
  [[JavaScript]] -> [[Zoznam objektov v JavaScripte][Objekty]] -> [[Document]] -> Vlastnosť URL
 • Document.URLUnencoded
  [[JavaScript]] -> [[Zoznam objektov v JavaScripte][Objekty]] -> [[Document]] -> Vlastnosť Document.URLUnencoded
 • UrlCheck
  Program UrlCheck je vlastne programovací jazyk, v ktorom si napíšete program na prechádzanie po internetových stránkach. Na stránkach môžete
 • Programy zdarma
  Programy z dielne M Software. Všetky programy sú buď úplne zdarma (tzv. freeware) alebo sú zdarma s niektorými zablokovanými funkciami - odblok
 • Vyhľadávacie servery
  [[]]
 • Inzeráty
  [[]]
 • location
  [[JavaScript]] -> [[Zoznam objektov v JavaScripte][Objekty]] -> Location
 • table
  =*Popis*= Definícia tabuľky v jazyk
 • td
  =*Popis*= Definícia bunky tabuľky v jazy
 • setcookie
  [[PHP]] -> [[Zoznam PHP funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> [[HTTP funkcie PHP]] -> setcookie
 • form
  =*Syntax*= [code]<FORM action="url_skriptu" method=[get | post] enctype="spôsob_kódovania" script="url_skriptu" ta
 • frame
  =*Syntax*= [code]<FRAME src="url_dokumentu" name="jméno_rámu" marginheight="výška_okraje" marginwidth="ší
 • hr
  =*Syntax*= [code]<HR size=hrúbka_čiary width=dĺžka_čiary noshade src="url_grafiky" align=[left | right | center] clear=[left | righ
 • IMG
  =*Syntax*= [code]<IMG src="url" lowsrc="url" alt="nealternatívni_text" align=[top | middle | bottom | right | left
 • map
  =*Syntax*= <MAP name="návěští"> ...vymezení citlivých oblastí příkazem <[[AREA]]>...
 • a
  =*Syntax*= [code]<A href="url" name="návestie" title="text" rel="typ" rev="typ" URN="unifo
 • applet
  =*Syntax*= [code]<APPLET code="url_kódu_apletu" codebase="základní_url_apletu" alt="alternativní_text" name=symb
 • area
  =*Syntax*= [code]<AREA shape=[default | circle | rect | polygon] coords="souřadnice_oblasti" href="url" alt="alternativn
 • base
  =*Syntax*= <BASE href="url" target="cílové ok
 • bgsound
  =*Syntax*= <BGSOUND src="url_zvukového_záznamu" loop=počet_opakování " title="titulek - jmé
 • body
  =*Syntax*= [code]<BODY background="url" bgcolor="barva" text="barva" link="barva" alink="barva"
 • group by
  =*Syntax*= SELECT
 • parse_str
  [[PHP]] -> [[Zoznam PHP funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> [[Funkcie pre prácu s reťazcami PHP]] -> parse_str

30 nájdených výsledkov

Hľadať znovu výraz URL na tejto stránke pomocou vyhľadávača Google.

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294