Hľadať
   

Hľadaný výraz: null

 • null
  V programovaní má zvláštne postavenie tzv. nulový pointer. Je to konštanta (napr. NIL v [[Pascal][Pascale]], NULL v [[SQL]]), ktorá "ukazu
 • pg_FieldIsNull
  =*Syntax*= int pg_FieldIsNull(int result_id, int row, m
 • is_null
  =*Syntax*= bool is_null (
 • null
  V programovaní má zvláštne postavenie tzv. nulový pointer. Je to konštanta (napr. NIL v [[Pascal][Pascale]], NULL v [[SQL]]), ktorá "ukazu
 • IFNULL
  [[SQL]] -> [[Zoznam SQL funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> [[SQL funkcie pre prácu s reťazcami][Funkcie pre prácu s reťazcami]] -> {{
 • Vzorová tabuľka Tovar
  Táto tabuľka slúži ako vzor ku príkladom práce s [[SQL]].
 • tempnam
  [[PHP]] -> [[Zoznam PHP funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> [[Súborové funkcie PHP]] -> funkcia tempnam
 • where
  Where je časť [[SQL príkaz][SQL príkazu]], za ktorou sa nachádzajú podmienky pre definíciu množiny riadkov z tabuľky alebo tabuliek, s ktorý
 • group by
  =*Syntax*= SELECT
 • fgetcsv
  [[PHP]] -> [[Zoznam PHP funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> [[Súborové funkcie PHP]] -> funkcia fgetcsv
 • addslashes
  [[PHP]] -> [[Zoznam PHP funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> [[Funkcie pre prácu s reťazcami PHP]] -> addslashes
 • addcslashes
  [[PHP]] -> [[Zoznam PHP funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> [[Funkcie pre prácu s reťazcami PHP]] -> addcslashes
 • is_numeric
  =*Syntax*= bool is_numeric (
 • is_object
  =*Syntax*= bool is_object (
 • Objects
  =*Popis*= Príkaz jaz
 • gettype
  =*Syntax*= string gettype (
 • ini_get
  =*Syntax*= string ini_get ( stri
 • isset
  =*Syntax*= bool isset ( mixed var [, mixed var
 • Skopírovať text do a zo schránky
  [[JavaScript]] -> [[Ukážkové programy v JavaScripte]] -> Skopírovať text do a zo schránky
 • PostgreSQL funkcie PHP
  [[PHP]] -> [[Zoznam PHP funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> PostgreSQL funkcie PHP
 • Premenná funkcie PHP
  [[PHP]] -> [[Zoznam PHP funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> Premenná funkcie PHP
 • Zoznam SQL funkcií
  [[Zoznam SQL funkcií v kategóriach][Prepnúť na zoznam SQL funkcií v kategóriach]]
 • ADD_GROUP_ROW
  Príkaz jazyka [[PL/SQL]].
 • assert_options
  =*Syntax*= mixed assert_options ( int what [, mi
 • mysql_field_flags
  [[PHP]] -> [[Zoznam PHP funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> [[MySQL funkcie PHP]] -> mysql_field_flags
 • SQL funkcie pre prácu s reťazcami
  [[SQL]] -> [[Zoznam SQL funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> funkcie pre prácu s reťazcami
 • SQL - substr
  [[SQL]] -> [[Zoznam SQL funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> [[SQL funkcie pre prácu s reťazcami][Funkcie pre prácu s reťazcami]] -> {{
 • INSERT INTO
  =*Syntax*= [code]INSERT INTO meno_tabuľky [stĺpec1 [,stĺpec2..] ] VALUES (hodnota_položky1 [,hodnota_položky2
 • SQL matematické funkcie podľa databáz
  [[SQL]] -> [[Zoznam SQL funkcií v kategóriach][Funkcie]] -> matematické funkcie
 • Window.prompt
  [[JavaScript]] -> [[Zoznam objektov v JavaScripte][Objekty]] -> [[Window]] -> metóda prompt

30 nájdených výsledkov

Hľadať znovu výraz null na tejto stránke pomocou vyhľadávača Google.

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294