Používanie neurónov (rátanie príkladov)

 

V karte Umelá Inteligencia si navolíme vo vysúvacom menu alebo v strome neurón. Do vstupu zadáme požadované údaje. Vstupy môžeme zadávať nasledovne:

  • Pokiaľ ide o veľké číslo, môžeme ho zadať s medzerami, napríklad: 1 234 567,8
  • Pri zadávaní čísiel s exponentom, ako napríklad 1,7.10^7, stačí zadať len 1,7e7
  • Pri zadávaní logických hodnôt, teda áno/nie môžeme použiť cifry 1=áno, 0=nie alebo písmená: A=áno, N=nie.


Po zadaní vstupov stlačíme tlačidlo Prebehni údaje neurónom. Vo výstupe sa nám zobrazia výsledky.

Pokiaľ by sme nepoznali nejaký údaj pre vstup a chceli by sme ho vypočítať, klikneme na Nepoznáme vstup a vyrátame si ho pomocou iného neurónu alebo ho necháme umelú inteligenciu vyhľadať.vytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294