Odoslanie e-mailu v HTML formáte

 

PHP -> Ukážkové kódy v PHP -> Odoslanie e-mailu v HTML formáte

<?php
// multiple recipients
$to = 'aidan@example.com' . ', '; // note the comma
$to .= 'wez@example.com';

// subject
$subject = 'Birthday Reminders for August';

// message
$message = '
<html>
<head>
  <title>Birthday Reminders for August</title>
</head>
<body>
  <p>Here are the birthdays upcoming in August!</p>
  <table>
   <tr>
     <th>Person</th><th>Day</th><th>Month</th><th>Year</th>
   </tr>
   <tr>
     <td>Joe</td><td>3rd</td><td>August</td><td>1970</td>
   </tr>
   <tr>
     <td>Sally</td><td>17th</td><td>August</td><td>1973</td>
   </tr>
  </table>
</body>
</html>
'
;

// To send HTML mail, the Content-type header must be set
$headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";
$headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n";

// Additional headers
$headers .= 'To: Mary <mary@example.com>, Kelly <kelly@example.com>' . "\r\n";
$headers .= 'From: Birthday Reminder <birthday@example.com>' . "\r\n";
$headers .= 'Cc: birthdayarchive@example.com' . "\r\n";
$headers .= 'Bcc: birthdaycheck@example.com' . "\r\n";

// Mail it
mail($to, $subject, $message, $headers);
?>


Pozri aj


Posielanie emailov s prílohou vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294