HTML - select

ďalšie názvy článku: combo, combobox  

Syntax


<select name="jméno_pole" size=počet_zobrazených multiple src="url_grafiky" width=šířka_grafiky height=výška_grafiky units=jednotka align=[top | middle | bottom | left | right] disabled error="chybové_hlášení" <OPTION> ... </select>


Popis


Príkaz jazyka HTML
párová značka sloužící k výběru z nabídky definované prvky <OPTION> uvnitř kontejneru <SELECT>
 • name symbolické jméno odesílané serveru
 • size určuje počet zobrazených položek při inicializaci formuláře; pokud je počet položek větší než číslo uvedené u size dochází k jejich rolování
 • multiple možnost výběru více položek současně (implicitně 1)
 • src absolutní/relativní URL grafiky zobrazované pro tuto nabídku místo OPTION textů identifikovaných na grafice jako "hotspot"
 • width požadovaná šířka grafiky
 • height požadovaná výška grafiky
 • units jednotka pro zadání rozměrů grafiky (implicitně pixely)
 • align ovlivňuje umístění objektu vůči okolí
  • top horní okraj objektu bude zarovnán s horním okrajem řádku
  • middle střed objektu bude zarovnán na účaří řádku
  • bottom dolní okraj objektu bude zarovnán se spodním okrajem řádku
  • left vodorovné umístění objektu na levý okraj
  • right vodorovné umístění objetu na pravý okraj
 • disabled zobrazení pole bez možnosti jeho modifikace
 • error hlášení pro případ neplatné hodnoty pole


Príklad


<select name="ovocie">
  <option value ="jablko">Jablko</option>
  <option value ="hruska">Hruška</option>
  <option value ="slivka" selected="selected">Slivka</option>
  <option value ="marhula">Marhuľa</option>
</select>


Pozri aj


FORMvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294