Príklad na použitie JavaScript objektu Array

 

<html>
  <head>
    <title>Príklad na použitie JavaScript objektu Array</title>
    <script language="javascript" type="text/javascript">
      var pole = new Array("Martin","Vladko", "Ivka","Jožko","Dušan", "Andrea");
      var dlzkaPola = pole.length;
      var novaDlzka = pole.push("Kamil");
      var castPola = pole.slice(3,6);
      var retazec = pole.toString();
      var retazec2 = pole.toLocaleString();
      var triedene = pole.sort();
    </script>
    </head>
  <body>
  <script language="javascript" type="text/javascript">
    document.write("Dĺžka poľa:<br>&nbsp;");
    document.write(dlzkaPola);
    document.write("<br>Nová dĺžka po push - na koniec poľa sme pridali meno Kamil:<br>&nbsp;");
    document.write(novaDlzka+"<br>");
    document.write("Časť poľa - vybrali sme prvky poľa od indexu 3 po 6:<br>&nbsp;");
    document.write(castPola.join(","));
    document.write("<br>Reťazec z prvkov poľa pomocou metódy toString():<br>&nbsp;");
    document.write(retazec);
    document.write("<br>Reťazec z prvkov poľa pomocou metódy toLocaleString():<br>&nbsp;");
    document.write(retazec2);
    document.write("<br>Zotriedené pole podľa abecedy(vypísané pomocou metódy join(\",\")):<br>&nbsp;");
    document.write(triedene.join(","));
  </script>
  </body>
</html>


Výsledok bude


Dĺžka poľa:
6
Nová dĺžka po push - na koniec poľa sme pridali meno Kamil:
7
Časť poľa - vybrali sme prvky poľa od indexu 3 po 6:
Jožko,Dušan,Andrea
Reťazec z prvkov poľa pomocou metódy toString():
Martin,Vladko,Ivka,Jožko,Dušan,Andrea,Kamil
Reťazec z prvkov poľa pomocou metódy toLocaleString():
Martin,Vladko,Ivka,Jožko,Dušan,Andrea,Kamil
Zotriedené pole podľa abecedy(vypísané pomocou metódy join(",")):
Andrea,Dušan,Ivka,Jožko,Kamil,Martin,Vladkovytlačiť článok  hľadať súvisiace články 
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294