strrpos

 

PHP -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s reťazcami PHP -> strrpos

Syntax


int strrpos ( string $haystack, string $needle [, int $offset] )

Popis


Príkaz jazyka PHP
strrpos - Najít pozici posledního výskytu znaku v řetězci

Vrací číselnou pozici posledního výskytu needle v řetězci haystack. Řetězec needle může být v PHP 4 jen jeden znak dlouhý. Pokud obsahuje více znaků, použije se první z nich.

Pokud needle nenajde, vrací FALSE.

Poznámka: Návratové hodnoty "znak nalezen na pozici 0" a "znak nenalezen" se dají snadno zaměnit. Tady je návod, jak zjistit tento rozdíl:

Príklad


<?php

// in PHP 4.0b3 and newer:
$pos = strrpos($mystring, "b");
if ($pos === false) { // note: three equal signs
    // not found...
}

// in versions older than 4.0b3:
$pos = strrpos($mystring, "b");
if (is_bool($pos) && !$pos) {
    // not found...
}
?>

Pokud needle není řetězec, převede se na integer a použije se jako číselná hodnota znaku.

Poznámka: Od PHP 5.0.0 může být zadán parametr offset. To způsobí, že hledání začne od určité pozice v řetězci. Záporné hodnoty zastaví hledání na určitém místě před koncem řetězce.

Poznámka: Parametr needle může být od PHP 5.0.0 řetězec delší než 1 znak.

Pozri aj


strpos, strrchr, substr, strstrvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294