array_diff

 

PHP -> Funkcie -> Array funkcie -> array_diff

Syntax


array array_diff ( array pole1, array pole2 [, array ...] )

Popis


Príkaz jazyka PHP
Vypočíta rozdiel polí

array_diff() vracia pole obsahujúce všetky hodnoty poľa pole1, ktoré sa nenachádzajú v žiadnom z ďalších argumentov.

Poznámka: Dva elementy sa rovnajú vtedy a len vtedy ak (string) $elem1 === (string) $elem2. Slovne: keď je reprezentácia reťazca rovnaká.

Poznámka: Všimnite si prosím, že táto funkcia kontroluje len jednu dimenziu n-dimenzionálneho poľa. Samozrejme môžete kontrolovať i hlbšie dimenziu pomocou array_diff($pole1[0], $pole2[0]);.

Varovanie: Toto bolo prelomené v PHP 4.0.4!

PríkladVšimnite si, že kľúče sa uchovávajú.
<?php
$pole1 = array ("a" => "zelena", "cervena", "modra", "cervena");
$pole2 = array ("b" => "zelena", "zlta", "cervena");
$vysledok = array_diff ($pole1, $pole2);

print_r($result);

/*Výstupom bude :
Array
(
    [1] => modra
)
*/

?>


Pozri aj


array_diff_assoc, array_intersectarray_intersect_assocvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294