array_diff_assoc

 

PHP -> Funkcie -> Array funkcie -> array_diff_assoc

Syntax


array array_diff_assoc ( array pole1, array pole2 [, array ...] )

Popis


Príkaz jazyka PHP
Vypočíta rozdiel polí s dodatočným overením indexov

array_diff_assoc vracia pole obsahujúce všetky hodnoty od pole1, ktoré sa nenachádzajú v žiadnom z ďalších argumentov. Všimnite si, že kľúče sa používajú v porovnávaní na rozdiel od array_diff.

Príklad


<?php
$pole1 = array ("a" => "zelena", "b" => "hneda", "c" => "modra", "cervena");
$pole2 = array ("a" => "zelena", "zlta", "cervena");
$vysledok = array_diff_assoc ($pole1, $pole2);
print_r($vysledok);

/* Výsledkom je:

Array
(
    [b] => hneda
    [c] => modra
    [0] => cervena
)
*/

?>


V našom príklade vidíte, že pár "a" => "zelena"  sa nachádza v oboch poliach a teda nie je výstupom z funkcie. Na rozdiel od tohto, pár 0 => "cervena" je výstupom, pretože v druhom argumente "cervena" má kľúč, ktorý je 1.

Dve hodnoty z páru key => value sa považujú za rovnaké iba ak (string) $elem1 === (string) $elem2 . Inými slovami, koná sa striktné porovnávanie, takže reprezentácie reťazca musia byť rovnaké.

Poznámka: Prosím všimnite si, že táto funkcia kontroluje iba jednu dimenziu n-dimezionálneho poľa. Samozrejme môžte kontrolovať aj hlbšie dimezie použitím, napr., array_diff_assoc($pole1[0], $pole2[0]);.

Pozri aj


array_diff, array_intersectarray_intersect_assocvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294