SQL funkcie na výpočet súhrnných hodnôt podľa databáz

 

SQL -> Funkcie -> funkcie na výpočet súhrnných hodnôt

Prepnúť na rozdelenie podľa funkcií

Function
DB2
SQLite
MySQL
PostgreSQL
Firebird
Virtuoso
Oracle
MSSQL
Počet záznamov za stĺpec x
COUNT( [DISTINCT] x)
?
COUNT( [DISTINCT] x)
COUNT( [DISTINCT] x)
COUNT( [DISTINCT] x)
?
COUNT( [DISTINCT] x)
COUNT( [DISTINCT] x)
Sum of x
SUM( [DISTINCT] x)
?
SUM(x)
SUM( [DISTINCT] x)
SUM(x)
?
SUM( [DISTINCT] x)
SUM( [DISTINCT] x)
Average of x
AVG( [DISTINCT] x)
AVG(x)
AVG( [DISTINCT] x)
AVG( [DISTINCT] x)
AVG(x)
?
AVG( [DISTINCT] x)
AVG( [DISTINCT] x)
Minimum value in x
MIN(x)
MIN(x)
MIN(x)
MIN(x)
MIN(x)
?
MIN(x)
MIN(x)
Maximum value in x
MAX(x)
MAX(x)
MAX(x)
MAX(x)
MAX(x)
?
MAX(x)
MAX(x)
Štandardná odchýlka
STDDEV( [DISTINCT] x)
N/A
STD(x), STDDEV(x), STDDEV_POP(x)
STDDEV(x), STDDEV_POP(x), STDDEV_SAMP(x)
N/A
STDDEV(x, y)
STDDEV( [DISTINCT|ALL] x)
STDEV(x), STDEVP(x)
Variance
VARIANCE([DISTINCT] x)
N/A
VARIANCE(x), VAR_POP(x)
VARIANCE(x), VAR_POP(x), VAR_SAMP(x)
N/A
VAR(x)
VARIANCE(x)
VAR(x), VARP(x)
vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294