Prechádzanie po záznamoch v DataBloku v PL/SQL

 

Ukážeme si, ako v PL/SQL prejsť všetky záznamy, ktoré užívateľ vidí v DataBloku od hora nadol.

declare
  Last Number(17);
begin
  go_block(Moj_blok); /*Vojdime do DataBloku*/
  last_Record; /*prejdime na posledný záznam*/
  last:=Get_Block_Property(Moj_blok, CURRENT_RECORD); /*Uložíme si číslo poslednej položky*/
  first_Record; /*vrátime sa na prvú položku DataBloku*/

  loop /*začneme cyklus*/
    /*a tu už vložíme vlastné príkazy, ktoré majú pracovať s aktuálnym záznamom*/
    exit when LAST = Get_Block_Property(Moj_blok, CURRENT_RECORD); /*cyklus ukončíme, ak sme na poslednom zázname*/
    next_record; /*posúvame sa na ďalší riadok DataBloku*/
  end loop; /*ukončíme cyklus*/

  first_Record; /*vrátime sa na prvú položku DataBloku*/
end;


Pozri aj


Prechádzanie po položkách v DataBloku v PL/SQLvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294