mysql_connect

 

PHP -> Funkcie -> MySQL funkcie PHP -> mysql_connect

Syntax


resource mysql_connect ( [string server [, string užívateľské_meno [, string heslo [, bool nové_pripojenie [, int príznaky_klienta] ] ] ] ] )

Popis


Príkaz jazyka PHP
Vráti identifikátor pripojenia k MySQL alebo link FALSE v prípade chyby.

mysql_connect() ustanoví pripojenie k serveru MySQL. Implicitné hodnoty pre neuvedené parametre sú nasledovné: server = 'localhost:3306', užívateľské_meno = meno užívateľa, ktorý vlastní proces servera a heslo = prázdne heslo.

Parameter server môže tiež obsahovať číslo portu napr. "hostiteľ:port" alebo cestu k socketu ":/cesta/k/socketu" v prípade miestneho servera localhost.

Poznámka: Podpora pre ":port" bola pridaná v PHP 3.0B4.

Podpora pre sockety typu ":/cesta/k/socketu" bola pridaná v PHP 3.0.10.

Chybové hlásenia v prípade zlyhania možno potlačiť predradením operátora @ pred názov volanej funkcie.

Ak je mysql_connect() volaná druhýkrát s rovnakými parametrami, nebude ustanovené nové pripojenie. Namiesto toho bude vrátený identifikátor už vytvoreného pripojenia. Toto správanie možno zmeniť nastavením parametra nové_pripojenie na ???. Potom bude funkcia mysql_connect() vždy navracať identifikátor nového pripojenia, aj keď už bola mysql_connect() volaná s rovnakými parametrami. Parameter príznaky_klienta môže obsahovať kombináciu konštánt MYSQL_CLIENT_COMPRESS, MYSQL_CLIENT_IGNORE_SPACE alebo MYSQL_CLIENT_INTERACTIVE.

Poznámka: Parameter nové_pripojenie je k dispozícii od PHP 4.2.0

Parameter príznaky_klienta je k dispozícii od PHP 4.3.0

Pripojenie k serveru bude ukončené po vykonaní skriptu, resp. po predchádzajúcom explicitnom zavolaní funkcie mysql_close().

Príklad


<?php
   $link = mysql_connect("localhost", "mysql_užívateľ", "mysql_heslo")
       or die("Nemožno sa pripojiť: " . mysql_error());
   print ("Pripojenie bolo úspešné");
   mysql_close($link);
?>


Pozri aj


mysql_pconnect, mysql_closevytlačiť článok  hľadať súvisiace články 
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294