Neuróny v UI M

 

Strieborné neuróny – sú neuróny zo špecifickou matematickou operáciou (napríklad sčítanie, násobenie).

Špeciálnymi striebornými neurónmi sú konštanty, ktoré nemajú žiadny vstup, iba jeden alebo viac výstupov s konštantami. Strieborné neuróny nie je možné meniť alebo mazať.

Zlaté neuróny – v skutočnosti ide len o program - popísanie cesty, ktorou pôjdu údaje tak, aby sa dosiahol požadovaný výsledok.

 

A teraz si ukážeme príklad programu zlatého neuróna s tromi vstupmi a dvoma výstupmi. Jeden výstup má obsahovať súčin čísiel A a B a druhý výstup 2AB + C.

Určite je to dosť zložité. Ale nás vôbec nemusí zaujímať, ako umelá inteligencia pracuje. Od toho predsa je. My sa pri tvorbe neurónov musíme zaujímať len o vstupné, výstupné údaje a neuróny, ktoré budú k výpočtu potrebné.