Štatistiky

V karte Štatistiky nájdete okrem iných vecí aj graf „mozgovej“ aktivity. Ten vyjadruje úspešnosť tvorenia programov pre neuróny v pozadí. Pri vytvorení nového programu krivka stúpa, pri jeho testovaní rovnako. Pokiaľ sa nedarí vytvoriť žiadny nový neurón krivka je drží naspodku grafu. „Mozgovú“ aktivitu môžete ovplyvniť posuvníkmi cez tlačidlo Upraviť aktivitu. Je potrebné nastaviť posuvníky na každý neurón inak. Preto je predvolené, aby sa každé dve minúty posuvníky náhodne prestavili.