Vytváranie neurónu

V karte Práca s neurónom zadáme názov nového neurónu a kategóriu, v ktorej ho budeme potom hľadať. Po klepnutí myšou na Vzorové vstupy sa nám zobrazí tabuľka, do ktorej zadáme vzorové údaje pre vstup do neurónu. Údaje sa pridávajú pomocou šípky dolu. To isté spravíme so Vzorovými výstupmi. Umelá inteligencia pri tvorbe neurónu bude testovať jeho správnosť tým, že prebehne neurónom Vaše vzorové vstupy. Potom bude upravovať program dovtedy kým nezíska z neurónu Vaše vzorové výstupy. Aby nedošlo k chybe, musíte zadať aspoň dva druhy vzorových vstupov a výstupov (pridávajú sa tiež šípkou dolu). Nakoniec ešte musíte určiť, ktoré neuróny budú použité pre tvorbu toho Vášho. To navolíte tak, že klepnete myšou na obrázok neurónu.

 

To, že ste vytvorili neurón neznamená, že ho môžete hneď používať. Teraz len umelá inteligencia začne pracovať na jeho programe. Ak by ste vytváranie prerušili, môžete sa k nemu vrátiť tak, že v karte Neuróny nájdete Váš neurón a stlačíte tlačidlo Celú mozgovú aktivitu venuj k vytváraniu tohto neurónu. Vytváranie môže trvať od niekoľkých sekúnd až po niekoľko hodín. Nečakajte však, že UI vytvorí zložité neuróny. Ak ich chcete mať, musíte najprv urobiť pomocné neuróny (je ich tu aj veľa už vytvorených) a tie až potom použiť pre stavbu toho Vášho.

 

Je dôležité, aby ste zadali čo najmenej neurónov, ktoré budú použité na tvorbu nového neurónu. Pri zadaní väčšieho množstva, sa program bude tvoriť niekoľko krát dlhšie. Na to, aby ste mohli tvoriť neuróny, kde nemáte vôbec predstavu, ako bude výsledný program vypadať (pre vedecké účely alebo pre banky na predpoveď vývoju kurzu alebo na predpoveď zisku firmám), by ste potrebovali superpocítač. Tento problém je vyriešený pomocou externej umelej inteligencie. Neurón pošlete internetom externej UI M, pracovník ho odkontroluje a následne pošle všetkým užívateľom programu UI M. Na týchto počítačoch sa bude program neurónu tvoriť za behu UI a potom výsledný neurón bude znovu zaslaný na externú UI M cez ktorú sa Vám neurón vráti už s vytvoreným programom. Teda superpočítač bude nahradený niekoľkými počítačmi, kde sa bude neurón spracúvať naraz.