outer join

ďalšie názvy článku: left outer join, right outer join, left join, right join  

Syntax


SELECT [*] [zoznam_položiek] FROM meno_ľavej_tabuľky <LEFT | RIGHT> [OUTER] JOIN meno_pravej_tabuľky ON podmienka_spojenia

Popis


Príkaz jazyka SQL
Vonkajšie spojenie vytvorené pomocou klauzuly OUTER JOIN sa používa k výpisu aj takých záznamov, ktoré nespĺňajú spojovacie kritérium. V tomto prípade však veľmi záleží na určení ľavej a pravej strany. Podľa toho môže byť spojenie ľavé (LEFT OUTER JOIN), alebo pravé (RIGHT OUTER JOIN).

Príklady


Ukážeme si príklady na výberoch z dvoch jednoduchých tabuliek zákazníkov (tabuľka zak) a objednávok (tabuľka obj).

id_zak
meno
1
Adam
2
Barbora
3
Cyril


id_obj
id_zak
cena
1
1
100
2
2
200
3
5
300Vonkajšie spojenie z ľavej strany (LEFT OUTER JOIN)

SELECT obj.id_zak, zak.meno, id_obj, cena
FROM zak LEFT OUTER JOIN obj ON zak.id_zak = obj.id_zak

dostaneme:

id_zak
meno
id_obj
cena
1
Adam
1
100
2
Barbora
2
200

Cyril
Vonkajšie spojenie z pravej strany (RIGHT OUTER JOIN)

SELECT obj.id_zak, zak.meno, id_obj, cena
FROM zak RIGHT OUTER JOIN obj ON zak.id_zak = obj.id_zak;

dostaneme:

id_zak
meno
id_obj
cena
1
Adam
1
100
2
Barbora
2
200
5

3
300Pozri aj


JOINvytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294