Logické operátory

 

Logické operátory slúžia na vyhodnotenie boolean-ských stavov.
Napr. máme v dvoch boolean-ských premennýh hodnoty: bude_prsatmam_dazdnik. Pomocou nich chcem zistit, ci si mam zobrat dazdnik, ked pojdem von. Zapisem teda do kodu
zoberiem_si_dazdnik = bude_prsat and mam_dazdnik;
And spája dve booleanské premenné do jednej. Do premennej zoberiem_si_dazdnik dostanem true len v prípade, že bude_prsat aj mam_dazdnik obsahujú true. V prípade, že len jedna alebo obidve obsahujú false, dostanem do výsledku false.

Logický operátorEkvivalent v JavaScripteVstup 1Vstup 2Výstup


and&&falsefalsefalse
and&&falsetruefalse
and&&truefalsefalse
and&&truetruetrue


or||falsefalsefalse
or||falsetruetrue
or||truefalsetrue
or||truetruetrue


xorfalsefalsefalse
xorfalsetruetrue
xortruefalsetrue
xortruetruefalse


not!truefalse
not!falsetrue
vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294