LOWER

 

SQL -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s reťazcami -> LOWER

Syntax


LOWER(reťazec)

Popis


Príkaz jazyka SQL
Funkcia LOWER prekonvertuje všetky písmená vstupného reťazca na malé písmená abecedy. Ostatné znaky, napr. číslice a iné znaky, ostanú nezmenené.

Príklad


SELECT LOWER('Čoskoro príde Šarkan') FROM dual;
    -> čoskoro príde šarkan


Rozdiel medzi databázami


Na niektorých databázach sa miesto tejto funkcie používa funkcia lcase.

Pozri aj


UPPERvytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294