Objekt Array

 

JavaScript -> Objekty -> Array

Popis


Objekt Array sa používa na prácu s poľami.
Príklad na použitie JavaScript objektu Array

Metódy


concat
pripojí k poľu hodnoty zadané ako argumenty metódy
join
spojí prvky poľa do jedného reťazca
pop
odstráni z poľa posledný prvok
push
pridá na koniec pola prvky zadané ako argumenty metódy
reverse
preusporiadáva poradie prvkov polí naopak
shift
odstráni z poľa jeho prvý prvok
slice
vráti časť (podmnožinu) poľa určenou intervalom <od, do)
sort
zatriedi prvky poľa
splice
odstráni z poľa určené prvky a pridá do neho nové prvky
toLocaleString
spojí prvky poľa do jedného reťazca
toString
prevedie pole na reťazce
unshift
vloží na začiatok poľa prvky zadané ako argumenty metódyVlastnosti


length
veľkosť polaPríklad


<script language=JavaScript type='text/javascript'>
datum = new Date(); // do datum uloží dnešný dátum
denAkoCislo = datum.getDay() // do denAkoCislo uloží deň v týždni ako číslo (0-6)

denAkoSlovo = new Array("nedeľa", "pondelok", "utorok", "streda", "štvrtok", "piatok", "sobota");

document.write("Dnes je ");
document.write(denAkoSlovo[denAkoCislo]); // vypíše položku poľa s aktuálnym (číselným) indexom
</script>vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294