Objekt Boolean

 

JavaScript -> Objekty -> Boolean

Popis


Objekt Array sa používa na prácu s poľami.

Metódy


toString
vráti reťazec true alebo false podľa logickej hodnoty objektu
valueOf
vráti logickú hodnotu odpovedajúcu logickej hodnote objektu.Vlastnosti


constructor
funkcia volaná pri vytváraní objektu
Prototype
vracia odkaz na prototyp objektu Boolean, používa sa na vytvorenie nových vlastností v danom objekte
vytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294