Objekt Number

 

JavaScript -> Objekty -> Number

Metódy


toExponential
vráti reťazec obsahujúci číslo v exponenciálnom tvare
toFixed
vráti reťazec obsahujúci číslo s pevným počtom znakov za deatinou čiarkou
toLocaleString
prevedie číslo na reťazec
toPrecision
vracia reťazec obsahujúci číslo prevedené na zadaný počet číslic
toString
vráti číslo ako reťazec
valueOf
vráti hodnotu čísla v objekte NumberVlastnosti


constructor
funkcia volaná pri vytváraní objektu
max_value
má hodnotu približne 1,79E+308. Hodnota vačšia ako MAX_VALUE je vyhodnotená ako nekonečno
min_value
má hodnotu najbližšiu nule. Je to hodnota 2.22E-308. Hodnota menšia ako MIN_VALUE je vyhodnotená ako nula
NaN
Not a Number - hodnota nie je číslo
negative_infinity
obsahuje hodnotu, ktorá reprezentuje záporne nekonečno - je zobrazená ako "-INFINITY"
positive_infinity
obsahuje hodnotu, ktorá reprezentuje nekonečno - je zobrazená ako "INFINITY"
Prototype
vracia odkaz na prototyp objektu Number, používa sa na vytvorenie nových vlastností v danom objekte
vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294