accesskey

Accesskey je atribút používaný skoro pri všetkých HTML značkách.

Jiným způsobem, jak aktivovat formulářové pole bez kliknutí do něj, je použití horké klávesy Alt + písmeno. Písmeno se zadává jako hodnota atributu accesskey, kupříkladu políčko:

<u>J</u>méno: <input type=text accesskey="j">

se zobrazí úplně normálně, ale při stisku kombinace Alt + j (na české klávesnici levý alt) se políčko aktivuje pro zápis.

Accesskey se dá využít i u odkazů (tag <a>), takže se po stisku Alt + klávesa rovnou sleduje odkaz. Je dobrým zvykem aktivní písmenko podtrhávat nebo jinak zvýraznit, aby uživatel pochopil, že může ťuknout klapku.