tabindex

Tabindex je atribút používaný skoro pri všetkých HTML značkách.

Vyjadruje poradie prvku pre funkciu tabelátora. V prehliadači tabulátor slúži pre prechádzanie po aktívnych prvkoch (odkazy a prvky formulára). Atribút tabindex dovoľuje pozmeniť východzie poradie prvkov, takže sa môžu aktivovať v inom poradí ako sú uvedené v HTML kóde. Hodnotoa atributu tabindex je prirodzené číslo. Ak sa nastaví pre nejaký prvok nula, potom tento objekt nebude možné tabulátorom aktivovať.