UIM

[odrážky]
Ako funguje umelá inteligencia M (UI M)
Čo je to neurón
Používanie neurónov (rátanie príkladov)
Vytváranie neurónov (vlastný vzorec)
Štatistiky
Získavanie nových neurónov
Budúcnosť UI M
[/odrážky]
[odrážky]
Stiahnuť najnovšiu verziu
[/odrážky]