LOG10

SQL -> Funkcie -> matematické funkcie -> funkcia LOG10

Syntax

LOG10(X)

Popis

Príkaz jazyka SQL
Vráti dekadický logaritmus čísla.
Funkcia je obdobná k funkcii LOG(10, X)

Pozri aj

LOG