BETWEEN

Syntax

... x BETWEEN x1 AND x2;

Popis

Príkaz jazyka SQL
Porovnávací operátor podmieňuje výber pre také x, ktoré sa nachádza medzi hodnotami x1x2 (vrátane týchto hodnôt).

Príklad

takto vypíšeme informácie o knihách z knižnice, ktoré vyšli medzi rokmi 2000 a 2021 (vrátane):
SELECT * FROM kniznica WHERE rok BETWEEN 2000 AND 2021;


ak by sme chceli vypísať všetky knihy okrem kníh, ktoré vyšli medzi rokmi 2000 a 2021 (vrátane):
SELECT * FROM kniznica WHERE rok NOT BETWEEN 2000 AND 2021;


Pozri aj

IN, LIKE, IS NULL