input - checkbox

Popis

Príkaz jazyka HTML

Povinné parametre

parameter
hodnota
popis
name
text
Jedinečné jméno prvku.
value
text
Hodnota, ktorá sa odošle v prípade, že checkbox je zaškrtnutýNepovinné parametre

parameter
hodnota
popis
accesskey
znak
ALT + daný znak pre aktiváciu prvku
checked
-
Vybraná volba.
disabled
-
Zakázaná volba.
notab


onClick


readonly
-
Pouze pro čtení.
tabindex
číslo
poradie prvku pre funkciu tabelátora
taborder
Príklad 1

Nasledujúci príklad zobrazí otázku "Aké domáce zvieratá vlastníte?" so štyrmi možnosťami, pričom každá sa dá zaškrtnúť. Už zaškrtnutá sa zobrazí voľba "Mačku".
<form>
  Aké domáce zvieratá vlastníte?
  <p>
    <input type="checkbox" name="pes" value="1"> Psa
    <br>
    <input type="checkbox" checked="checked" name="macka" value="1"> Mačku
    <br>
    <input type="checkbox" name="andulka" value="1"> Andulku
    <br>
    <input type="checkbox" name="ryby" value="1"> Rybičky
    <br>
  </p>
</form>

V prípade, že by sme v tomto príklade zaškrtli políčka "Mačka" a "Rybičky", tak súčasťou odosielaných dát na server bude aj nasledujúci reťazec: macka=1&ryby=1


Príklad 2

Ak chceme, aby po kliknutí na popisku pri checkboxe reagoval aj checkbox, použijeme <label>
<input type='checkbox' name='macka' id='c12'> <label for='c12'>mačka</label>Ďalšie príklady

Posielanie e-mailu s overením e-mailovej adresy a zvoleným checkboxom
Zobraziť div len pri zaškrtnutom checkboxe


Pozri aj

input