define


]Podporované v PHP 4, PHP 5 

Syntax

bool define ( string $name, mixed $value [, bool $case_insensitive] )

Popis

Príkaz jazyka PHP
Definuje pojmenovanou konstantu, která je podobná proměnné s výjimkou toho, že:

Název konstanty je dán argumentem name; hodnota je dána argumentem value.

Dále je dostupný volitelní třetí argument case_insensitive. Pokud má hodnotu 1, konstanta bude definována case-insensitive. Výchozí chování je case-sensitive; tj. CONSTANT and Constant reprezentují různé hodnoty.

define() vrací TRUE při úspěchu a FALSE pokud dojde k chybě.

Príklad

<?php
define ("CONSTANT", "Hello world.");
echo CONSTANT; // výstup je "Hello world."
?>


Pozri aj

defined, Konštanty PHP

]