Vlastnosti písma v CSS

CSS -> Vlastnosti -> Vlastnosti písma v CSS

Font-family: názov písma (, názov písma 2, ..), generické meno (predstavuje názov pre rodinu písiem):
serif | sans-serif | cursive | fantasy | monospace / pätkové písmo | bezpätkové písmo | ozdobné písmo, kurzíva | ornamentálne písmo | neproporcionálne písmo
Font-style: štýl písma:
normal | italic | oblique / normálne, šikmé, sklonené
Font-variant: variant písma:
normal | small-caps / normálne | kapitálky
Font-weight: tučnosť písma:
normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
Font-size: veľkosť písma:
absolútna (xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large)
relatívna (larger | smaller)
v percentách voči okolitému písmu
výška (v jednotkách ptm, em )