Odkazy v CSS

CSS -> Vlastnosti -> Odkazy v CSS

Štýly môžeme priradiť aj odkazom. Dokonca aj v závislosti od toho, či je aktívny alebo navštívený, príp. ak sa naň nastavíme myškou.
[odrážky]
a.link: normálny odkaz
a.visited: navštívený odkaz
a.hover: odkaz, nad ktorým je myška
a.active: aktívny odkaz
[/odrážky]