SQL cvičenia

  1. vytvor vzorovú tabuľku tovar
  2. vypíš tabuľku podľa abecedy
  3. vypíš tabuľku podľa abecedy v opačnom zoradení
  4. cvičenie na je väčšie
  5. cvičenie na AND
  6. cvičenie na BETWEEN
  7. cvičenie na LIKE
  8. cvičenie na GROUP BY
  9. cvičenie na COUNT, MAX a MIN