input - radio

Popis

Príkaz jazyka HTML

Povinné parametre

parameter
hodnota
popis
name
text
Jedinečné jméno prvku.
value
text
Hodnota, ktorá sa odošle v prípade, že radiobutton je zaškrtnutýNepovinné parametre

parameter
hodnota
popis
accesskey
znak
ALT + daný znak pre aktiváciu prvku
checked
-
Vybraná volba.
disabled
-
Zakázaná volba.
notab


onClick


readonly
-
Pouze pro čtení.
tabindex
číslo
poradie prvku pre funkciu tabelátora
taborder
Príklad 1

<html>
<head>
<title>My Page</title>
</head>
<body>
<form name="myform" action="vyhodnotenie.php" method="POST">
<div align="center"><br>
<input type="radio" name="group1" value="Milk"> Milk<br>
<input type="radio" name="group1" value="Butter" checked> Butter<br>
<input type="radio" name="group1" value="Cheese"> Cheese
<hr>
<input type="radio" name="group2" value="Water"> Water<br>
<input type="radio" name="group2" value="Beer"> Beer<br>
<input type="radio" name="group2" value="Wine" checked> Wine<br>
</div>
</form>
</body>
</html>


Príklad 2

Ak chceme, aby po kliknutí na popisku pri radiobuttone reagoval aj radiobutton, použijeme <label>
<input type='radio' name='zviera' value='macka' id='rb1'> <label for='rb1'>mačka</label>
<input type='radio' name='zviera' value='pes' id='rb2'> <label for='rb2'>pes</label>

[/code]

Ďalšie príklady

Aktivovať pole pre text pri určitom výbere radiobuttonu


Pozri aj

input