is_infinite

Syntax

bool is_infinite ( float $val )

Popis

Príkaz jazyka PHP Vracia true/false podľa toho, či je $val nekonečno, alebo nie.

Príklad

echo (is_infinite(log(0))) ? 'je to nekonečno' : 'nie je to nekonečno';


[poznámka]Podporované v PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5[/poznámka]