as

Popis

Príkaz SQL vracia stĺpec tabuľky pod iným menom (alisom).

Ukážka

Zo vzorovej tabuľky Tovar chceme vybrať stĺpce Nazov a Farba, pričom farba má byť vybraná ako typ.

SELECT Nazov, Farba as Typ FROM Tovar;


Dostaneme:

Nazov
Typ
Kuchynský stôl
Hnedá
Stolička
Čierna
Stolička
Zelená
Stolička
ModráPoznámka

V Oracle sa operátor as neodporúča používať. Jednoducho sa vynecháva. Teda tento skript by v Oracle mal vypadať takto:
SELECT Nazov, Farba Typ FROM Tovar;