get_html_translation_table

PHP -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s reťazcami PHP -> get_html_translation_table

Syntax

string get_html_translation_table ( int table [, int quote_style] )

Popis

Príkaz jazyka PHP
get_html_translation_table -- Vrací překladovou tabulku používanou v htmlspecialcharshtmlentities

get_html_translation_table vrací překladovou tabulku, která se interně používá ve funkcích htmlspecialcharshtmlentities. Dvě nové konstanty (HTML_ENTITIES, HTML_SPECIALCHARS) vám umožňují určit, kterou tabulku chcete. A stejně jako u funkcí htmlspecialcharshtmlentities můžete případně určit quote_style se kterým pracujete. Defaultní hodnota je ENT_COMPAT mód. Viz popis těchto módů u htmlspecialchars.

Poznámka: Tato funkce byla přidána v PHP 4.0.

Príklad

$trans = get_html_translation_table (HTML_ENTITIES);
$str = "Hallo & <Frau> & Krämer";
$encoded = strtr ($str, $trans);
/*
Proměnná $encoded teď obsahuje: "Hallo &<amp>; &<lt>;Frau&<gt>; &<amp>; Kr&<auml>;mer".
Skvělé je, že pomocí array_flip můžete změnit směr překladu.
*/

$trans = array_flip ($trans);
$original = strtr ($str, $trans);
//Obsahem $original je: "Hallo & <Frau> & Krämer".


Pozri aj

htmlspecialchars, htmlentities, strtrarray_flip