head

Syntax

<HEAD> ...prvky záhlaví... </HEAD>

Popis

Príkaz jazyka HTML
párová značka, která vymezuje záhlaví dokumentu; obsahuje uspořádanou kolekci informací o dokumentu, která slouží výlučně pro prohlížecí program; do záhlaví dokumentu náleží prvky: <TITLE>, <BASE>, <ISINDEX>, <META>, <LINK>, <STYLE>, <SCRIPT>