exit

Syntax

void exit ( void )

Popis

Príkaz jazyka PHP
exit -- Ukončí současný skript
Tento jazykový konstrkut ukončí parsování skriptu. Nevrací žádnou hodnotu.

Príklad

<?php

$filename = '/path/to/data-file';
$file = fopen($filename, 'r')
   or exit("unable to open file ($filename)");

?>


Pozri aj

die