Porovnávacie operátory v PHP

Operátory porovnání, jak název napovídá, slouží k porovnání dvou hodnot.

Operátory porovnání v PHP

PříkladVýsledek
$a == $bRovnostTRUE právě když je $a rovno $b.
$a === $bIdentitaTRUE když je $a rovno $b a navíc tétož typu (od PHP 4).
$a != $bNerovnostTRUE právě když $a není rovno $b.
$a <> $bNerovnostTRUE právě když $a není rovno $b.
$a !== $bNeidentitaTRUE když $a není rovno $b nebo nejsou téhož typu (od PHP 4).
$a < $bMenší nežTRUE když je $a ostře menší než $b.
$a > $bVětší nežTRUE když je $a ostře větší než $b.
$a <= $bMenší nebo rovnoTRUE když je $a menší nebo rovno $b.
$a >= $bVětší nebo rovnoTRUE když je $a větší nebo rovno $b.Jiným podmínkovým operátorem je "?:" (ternární) operátor, který funguje stejně jako v C a mnohých jiných jazycích.

Pozri aj

Operátory v JavaScripte